Aktualny nabór ofert:

Zapraszam zainteresowane firmy do kontaktu z biurem Zarządcy w celu otrzymania materiałów niezbędnych do przygotowania ofert  na realizację następujących robót budowlanych:

  • remonty elewacji  
  • termomodernizacja
  • remonty balkonów
  • remonty dachów
  • remonty klatek schodowych
  • remonty instalacji elektrycznej (wlz)
  • montaż instalacji ciepłej wody, likwidacja gazowych podgrzewy ciepłej wody użytkowej


REALIZACJA :   2018-2019